"GWARANT"

Nasza firma powstała w lipcu 1990r. początkowo była to firma jednoosobowa. Z uwagi na nastawienie zakładu w kierunku wykonywania sieci i instalacji sanitarnych nastąpiła konieczność rozwoju zarówno zasobów ludzkich jak i sprzętowych.

W dniu dzisiejszym jesteśmy firmą zatrudniającą na stałe sześć osób.

Z biegiem czasu udało nam się zgromadzić konieczne zasoby sprzętowe, umożliwiające kompleksowe na miarę potrzeb wykonywanie założonych celów.

W naszym zakładzie mamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, dzięki której możemy wykonywać usługi w szerokim zakresie. Wszystkie kwalifikacje potwierdzone są dyplomami i zaświadczeniami.

Poza wykonywaniem usług w zakresie wykonywania sieci i instalacji sanitarnych firma nasza zajmuje się, ze wskazaniem na specjalizację w gazie, wykonaniem opracowań projektowych sieci i instalacji sanitarnych.

Obecnie planujemy dalszy rozwój firmy zarówno w zakresie wykonywania usług jak i opracowań projektowych sieci zewnętrznych i instalacji wewnętrznych.


KONTAKT:

Zakład Usług Wielobranżowych
"GWARANT" Iwona Gibowska
ul. Ignacego Krasickiego 8
89-600 Chojnice

tel./fax (052) 397 73 58
e-mail: gwarant@chojnice.pl
kom. 606 87 80 96 - Marek Gibowski / 604 77 19 67 - Maciej Gibowski